Регистрация за практическа демонстрация Shofu

ТЕМА: ДЕКОДИРАНЕ НА ПРИРОДАТА. ЕСТЕТИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ЗА НУЛА ВРЕМЕ. УЪРКШОП / ПРАКТИЧЕСКА ДЕМОНСТРАЦИЯ.

ДАТА: 15 ноември 2015 г., начало 9:30 ч. (регистрация 9:00 ч.)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: хотел „Самоков“, Боровец

Практическа демонстрация, 15/11/2015. SHOFU VINTAGE

  • 140.00 лв.

    Всеки участник получава безплатно стартов комплект керамика SHOFU VINTAGE MP Starter set, цвят А2 или А3, на стойност 160 лв.

 

Facebooktwitterlinkedin Facebook