Категория: статии

Статиите за са свободно четене. Публикувани са в списание Инфодент.

Фейсбук маркетинг за успешна дентална практика

съвременен дигитален маркетинг

автор: Д-р Десислава Тодорова Въведение Всички лекари по дентална медицина се стремят да се развиват и да предоставят по-качествени услуги на своите пациенти. През последните години зъболекарите в България са поставени в конкуренция, предвид непрекъснато растящия им брой на фона…

Комплексно имплантатно възстановяване на тотално обеззъбена горна челюст с Rhein’83. Клиничен случай

списание Инфодент, брой 1-2015

Автори: Corina Marilena Cristache, Daniel Zidarita, Cristian Butnarasu Имплантатното възстановяване на тотално обеззъбена горна челюст представлява същинско предизвикателство. То се дължи най-вече на типа костна резорбция, качеството на наличната кост и ролята на максилата в говора и естетиката, особено в…

Точно регистриране на оклузията с цел подобряване на протетичните резултати

Точно регистриране на оклузията с цел подобряване на протетичните резултати

Автор: Jeff Scott, DMD Статията е публикувана в списание Инфодент бр. 5/2014 (140) Прочетете статията в PDF-файла Въведение Познанията за оклузия са важни за общопрактикуващия зъболекар, тъй като тя не само подобрява комфорта и стабилността на естественото съзъбие на пациента,…

Моделиране на гингивалния профил с техниката на биологично ориентирана препарация (Т.Б.О.П.)

Техниката на Игнацио Лой

Подход с CAD-CAM Dr Mauro Bazzoli, Dr Ignazio Loi и зъботехник Olivero Turillazzi Статията е публикувана в списание Инфодент бр. 3/2013 (132) Прочетете статията в PDF-файла Въведение Техниката на препариране на зъбните елементи за изработването на фиксирана протезна конструкция е…