Категория: статии

Статиите за са свободно четене. Публикувани са в списание Инфодент.

Моделиране на гингивалния профил с техниката на биологично ориентирана препарация (Т.Б.О.П.)

Техниката на Игнацио Лой

Подход с CAD-CAM Dr Mauro Bazzoli, Dr Ignazio Loi и зъботехник Olivero Turillazzi Статията е публикувана в списание Инфодент бр. 3/2013 (132) Прочетете статията в PDF-файла Въведение Техниката на препариране на зъбните елементи за изработването на фиксирана протезна конструкция е…