ИНФОДЕНТ 2019

За да видите съдържанието на броевете от 2019 г. кликнете на кориците. Може да разгледате и закупите списанията от офиса ни. Абонирайте се на тел. 02/963 45 43; 0885 117 684 или он-лайн

 

сп. Инфодент 1-2019Инфодент 2019, брой 1 (161)
Година XX

РЕЗЮМЕТА

протетика
Справяне със зъбното изтриване чрез минимална намеса – Dr. Shamir Mehta

ендодонтия
Предвидимо заместване на зъб в естетичната зона – Dr. Joyce Bassett

маркетинг
Фейсбук маркетинг за успешна дентална практикаД-р Тодорова

интервю
Постурологията дава възможност за изучаване на цялото тяло и неговото състояние. „Долната челюст е петият крайник на човека“

постурология
Постурология и дентална медицина

акценти
Конкурсът „Усмивка на годината“ награди денталните специалисти за дванадесети път


spisanie Infodent, br.2-2019Инфодент 2019, брой 2 (162)
Година XX

РЕЗЮМЕТА

 

имплантология
Колко ефективни са различните стратегии за аугментация на алвеолата при справяне с хоризонтални дефицити на алвеоларния гребен? – Johan Hartshorne

протетика
Протетично лечение на пациент с декбис. Клиничен случай – Доц. д-р Илиан Христов, дм

ортодонтия
Лечение на нарушенията на съня с интраорални апарати – Dr. Ronald Perkins

протетика
Формантната структура като критерий за оценка на речта на пациенти с акрилови протези – Д-р Маджед Хусеин

ПР
Костозаместители и мембрани за дентално приложение. UBGEN стъпи официално в България

 

Разгледайте съдържанията на старите ни броеве.


Към броевете от 2018 г.→

Към броевете от 2017 г. →

Към броевете от 2016 г. →

Към броевете от 2015 г. →

Към броевете от 2014 г. →

Към броевете от 2013 г. →

Към броевете от 2012 г.

Facebooktwitterlinkedin Facebook