Конференция по интегративна медицина и постурология: 7 декември 2019

ТЕМА: Конференция по интегративна медицина и постурология

ДАТА: 7.12.2019 г.

ЛЕКТОРИ: Dr. Massimo Rossato, Dr. Ivan Gregori, Dr. Paolo Zavarella, Dr. Francesco Riva, Dr. Giovanni Palattella, Dr. Mauro Montesi, Dr. Riccardo Guglielminetti, Dr. Giusy Messina

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София,

ОРГАНИЗАТОРИ: Българска асоциация по постурология, Италианска постурологична асоциация и Инфодент

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: тел. 02/4701616; тел. 0898 452 685

В ПРОГРАМАТА

  • сесия 1: Постурология и остеопатия – Dr. Massimo Rossato, Dr. Ivan Gregori

  • сесия 2: Интегративна дентална медицина – Dr. Paolo Zavarella, Dr. Francesco Riva

  • сесия 3: Интегративна медицина – Dr. Giovanni Palattella, Dr. Mauro Montesi

  • сесия 4: Хранене и психоневро-ендокрино-имунология – Dr. Riccardo Guglielminetti, Dr. Giusy Messina

Разгледайте подробната програма

 

Facebooktwitterlinkedin Facebook