Постурологията – нова парадигма в медицината и стоматологията: 26.10.2019

постурология

ТЕМА: Постурологията – нова парадигма в медицината и стоматологията Семинарът е за лекари от различни специалности – ортопеди, офталмолози, невролози, физиотерапевти, зъболекари, кинезитерапевти, рехабилитатори, интернисти и др. Ще бъдат представени основни идеи и тестове на постурологията като интердисциплинарна медицинска наука,…

dr. Ventsislav Stoev

д-р Венцислав Стоев

Д-р Венцислав Стоев е завършил Стоматологичен Факултет на Медицинска Академия, София през 1981 г. както и Клинична и консултативна психология в Софийски университет „Климент Охридски“ през 2005 г. През 2016 г. защитава докторска дисертация на тема „Тревога и страх в…

Практическа демонстрация на Ceramco 3: 12, 13 юли 2019

практическа демонстрация Дентъплай и Дентаком, юли, 2019

ТЕМА: Практическа демонстрация с Церамко 3 ДАТА: 12.07.2019 – София; 13.07.2019 г. – Пловдив ДЕМОНСТРАТОР: Paolo Mola Mdt. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София, 12 юли 2019 г., 10.00 – 15.00 ч. – Хотел Expo Best Western Plus, бул. Цариградско шосе 149.…