Етикет: зъботехник

Dimitar Sheremetski

Димитър Шереметски

Димитър Шереметски Интереси в областта на минималноинвазивните възстановявания и естетиката. Лектор на AFG Sipario в Италия през 2012 г. Лектор на Колоквиум за зъболекари и зъботехници в Самоков през 2014 г. Носител на наградата за „Екипен дентален мениджмънт” заедно с…

Stefan Petrov

Stefan Pertov

Стефан Петров основава собствена лаборатория през 2006 г. Официален демонстратор на GC за България като от 2015 г. е KOL за Източна Европа. Инструктор е на Straumann за България. Лабораторията му има сертификат за пилотна лаборатория на Micerium – Италия.…

Nik Mekias

Ник Мекиас, Шофу

Изтъкнатият зъботехник Ник Мекиас ще представи лекция на тема Керамика-Цвят-Анализ, засягаща темата за цветовата теория за керамичните възстановявания и случаи с SHOFU VINTAGE MP, VINTAGE ZR, VINTAGE LD и MP Uni-layer. Ще бъдат разгледани различни техники за оцветяване за постигане…