Биологично ориентирани методи за обтуриране на кореновите канали и модулни фибросистеми за възстановяване на ендодонтски лекуваните зъби: 25 февруари 2017

ТЕМА: Биологично ориентирани методи за обтуриране на кореновите канали и модулни фибросистеми за възстановяване на ендодонтски лекуваните зъби

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС

ЛЕКТОР: Проф. Д-р Радосвета Василева

ДАТА: 25.02.2017г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София, Конгресен център на „Витоша Парк Хотел“
малка зала, 12.00 – 16. 00 часа.

КОНТАКТИ: тел. 0888 925569; 0888 618189; e-mail: etienet@abv.bg

Такса участие: 250 лв.

Краен срок за записване: 18.02.2017 г.

Начин на плащане: в брой на място или по банков път (капаро от 50 лв. като гаранция за участие): Банка: Българска пощенска банка;
IBAN: BG59BPBI79401057697501; BIC: BPBIBGSF.Радосвета Василева

ПРОГРАМА

Практическа част
В практическата част участниците в курса ще обтурират кореновите канали с биологично ориентирани кондензационни техники и ще направят възстановяване
с фиброщифтове и специални модулни материали.

Теоретична част
В теоретичната част ще бъдат разгледани въпросите за:
• Практични и анатомични аспекти при осигуряване на ендодонтския достъп;
• Новаторски машинен инструментариум, комбиниращ ротационно и реципрочно
движение – ротационно, когато желаем и реципрочно, когато е необходимо;
• Техники, апаратура, инструментариум и материали за обтуриране на коренови
канали със съвременни кондензационни техники – нови насоки;
• Проблеми и техники на възстановяването на зъби след ендодонтско лечение.

Участниците в курса ще работят върху пластмасови блокчета със симулирани коренови канали и специални прозрачни моделни зъби с коренови канали.

Група до 10-12 участници.
Курсът се провежда при минимум 6 души. Участниците ще получат сертификат за участието си и мостри от фибро-щифтове.

БРОШУРА на PDF-файл