Варна-дент: 17-19 март 2016

ТЕМА: ВАРНА-ДЕНТ

Лекционна програма за лекари по дентална медицина

ДАТА: 17-19.03.2016

ЛЕКТОРИ: д-р Мая Дойчинова,  д-р Иван Минчев, проф. Осун, доц. Георгиев, доц. Томов, проф. Юрич, Онник Чапрашикян

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Варна, Дворец на културата и спорта

ОРГАНИЗАТОР: РК на БЗС, Варна

Лекциите са без такса участие. На всеки лекар по дентална медицина се натрупват кредити и се издава сертификат.

ПРОГРАМА

17.03.2016 г. /четвъртък/

13.00 ч. Поглед към двата бряга в обработката на кореново-каналната система. Критерии за избор на машинна обработка на кореновия канал: Ротация или Осцилация. лектори: д-р Мая Дойчинова, д-р Иван Минчев

18.03.2016 г. /петък/

10:00 ч. Откриване

10:30 – 12:00 ч. Оралната хирургия в ежедневната практика –
от екстракцията до имплантологията. лектор: проф. Осун

13:00 – 14:30 ч. Местни усложнения в амбулаторната дентална хирургия при анестезия, екстракция на зъби и своевременното им разрешаване. лектор: доц. Георгиев

15:00 – 16:30 ч. Нехирургична терапия на пародонталните заболявания. лектор: доц. Томов

19.03.2016 г. /събота/

10:30 – 12:00 ч. Денталната травма – предизвикателство в ежедневната практика. лектор: проф. Юрич
13:00 – 14:30 ч. Палатинална клапанна зона и методи за оформяне
на палатинален клапан. лектор: Онник Чапрашикян

15:00 ч. ПРАКТИЧЕСКИ КУРС: Съвременни композитни материали и ограничения. водещ: проф. Юрич /такса: 60 лв./

Заповядайте! Богата лекционна програма с участието на наши и чужди лектори и голямо дентално изложение.

РЕГИСТРАЦИЯ: до 10.03.2016

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ: ДЕНТАЛНО ДЕПО САМ МИШЕЛ ЕООД, гр. Варна, ул. „Тодор Димов“ 30; тел. 052 601 701, 052 609 210, 0878 311 015

Покана за Варна-Дент, 2016

Програма Варна-Дент, 2016