Ергономични и неинвазивни протоколи за разширение на кореновите канали – елемент на т.нар.smart endodontics. Модулни фибросистеми за възстановяване на ендодонтски лекуваните зъби

ТЕМА: Ергономични и неинвазивни протоколи за разширение на кореновите канали – елемент на т.нар.smart endodontics. Модулни фибросистеми за възстановяване на ендодонтски лекуваните зъби

Практически курс 

ДАТА: 19-ти ноември 2016 г.,гр.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София, хотел „Маринела“, зала „Мадара“, 10:00 – 14:00 часа

Водещ курса: Проф. Д-р Радосвета Василева, д-р

Специалист по обща дентална медицина и оперативно зъболечение и ендодонтия, сертифициран лектор на БЗС от 2006 год., преподавател във ФДМ, София и Варна и ръководител на Катедрата по Консервативно зъболечение, София, клиничен консултант на фирмите Kerr, Hawe, Pentron,Spofaи Kulzer. Участник в 3 интернационални (Германска работна група към ISO- Normcomission) проекта и участник и ръководител в 8 национални проекта.

Практическа част
В практическата част участниците в курса инструментират кореновите канали с NiTiпили, осъществяващи ротационно и реципрочно движение и правят възстановявания с фиброщифтове и специални модулни материали. Специално внимание е обърнато на ролята на гладкия път при машинното инструментиране; оформяне на резистентна форма на КК; на обтурирането със самоадхезивни цименти и създаването на т.нар. моноблок. Участниците в курса работят върху пластмасови блокчета със симулирани коренови канали и специални прозрачни моделни зъби с коренови канали за щифтовото възстановяване. По желание участниците могат да си осигурят сами екстрахирани зъби, които да обработват на курса.

Теоретична част
В теоретичната част ще бъдат разгледани въпросите за:

  • Практични и анатомични аспекти при осигуряване на ендодонтския достъп
  • Новаторски машинен инструментариум, комбиниращротационно и реципрочно движение – ротационно, когато желаем и реципрочно, когато е необходимо; техники, апаратура
  • Акуратност при локализиране на апикалното стеснение и неговата специфична обработка. Протоколи на безопасна иригация. Интраканална медикация между посещенията
  • Проблеми и техники на възстановяването на зъби след ендодонтско лечение

Група до 10-15 участници. Курсът се провежда при минимум 6 души.

Очаквани теоретични знания и практически умения от участниците
Планирани резултати от теоретичната част – задълбочено разбиране на предназначението на ендодонтския кавитет, коректния достъп и и възможните оперативни грешки, чрез примери на сложна КК анатомия. Специални знания се получават за изискванията към препарирания КК и постигането на идеална форма на КК, т.нар. биомеханично препариране и техниките на промиване и ултразвуковата иригация. Курсът е богато онагледен с различни и много на брой клинични случаи, илюстриращи преподавания материал.
Планирани резултати и придобити умения от практическата част – развиване на тренировъчен модел за ергономична и неинвазивна машинна обработка и препарация, развиване на тренировъчен модел за възстановяване на ендодонтски лекувани зъби със самоадхезивен метод и моноблок метод. Директно приложение на модела в клиничната практика на участника. Предоставяне на съвременен ендодонтски инструментариум на участниците.

Такса участие: 250 лв.

Записване за участие: 0888 618189;e-mail: etienet@abv.bg., 0888925569, тел. на СРК – 02 988 2525, 0888 588 060

Начин на плащане: в брой на място или по банков път (капаро от 50 лв. като гаранция за участие): Банка: Българска пощенска банка IBAN: BG59BPBI79401057697501 BIC: BPBIBGSF

Участниците ще получат сертификат за участието.

Курсът е акредитиран от БЗС с 6 точки!