за изданията

Q2-2021 infodent-last-2020 ZAB-LAB-1-22

Списание QUINTESSENCE Bulgaria e издание по немски лиценз, преведено на български език. Публикациите включват техники, които са приложими в клиничната дентална практика. Те са научнообосновани и представят високо ниво на изследвания, както и полезни клинични процедури. Световноизвестни автори представят на страниците на списанието протоколите и методите си на работа за постигане на максимални лечебни резултати.
Quintessence International Bulgaria излиза 4 пъти в годината. От края на месец март 2020 г., на новата ни платформа journals.infodent.bg, абонатите ни могат да четат онлайн всички броеве на списанието, излизали от 2012 год. досега.

Списание ИНФОДЕНТ e издание с 22-годишна история. В него се публикуват клинични случаи и възможности за разрешаването им. Статиите са преводни и голяма част от тях са от италианското издателство teamwork media. Списанието излиза 4 пъти в годината.

Списание ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ е единственото печатно издание в България, изцяло насочено към зъботехническата професия. В него се публикуват статии с лабораторни техники от световноизвестни автори. Техниките са представени стъпка по стъпка и дават възможност на зъботехниците веднага да ги приложат в практиката си. Списанието излиза 4 пъти в годината.