за изданията

Куинтесенц Инт. България списание Инфодент зъботехническа лаборатория

Списание QUINTESSENCE INTERNATIONAL, Bulgarian edition е издание по немски лиценз, преведено на български език. Публикациите включват техники, които са приложими в клиничната дентална практика. Те са научнообосновани и представят високо ниво на изследвания, както и полезни клинични процедури. Световноизвестни автори представят на страниците на списанието протоколите и методите си на работа за постигане на максимални лечебни резултати.
Quintessence International Bulgaria излиза 4 пъти в годината, през месеците март, юни, октомври и декември. От края на месец март 2020 г., на новата ни платформа journals.infodent.bg, абонатите ни могат да четат онлайн всички броеве на списанието, излизали през годите.

Списание ИНФОДЕНТ e издание с 20-годишна история. В него се публикуват клинични случаи и възможности за разрешаването им. Статиите са преводни и голяма част от тях са от италианското издателство teamwork media. Списанието излиза 4 пъти в годината, през месеците: февруари, май, септември и ноември.

Списание ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ е единственото печатно издание в България, изцяло насочено към зъботехническата професия. В него се публикуват статии с лабораторни техники от световноизвестни автори. Техниките са представени стъпка по стъпка и дават възможност на зъботехниците веднага да ги приложат в практиката си.
Списанието излиза 4 пъти в годината през месеците януари, април, септември и ноември.

Списание ДЕА (Дентални европейски аспекти) е списание на АДДБ (Асоциация на денталните дилъри в България), издавано от Инфодент-БГ ООД. Излиза 3 пъти в годината и се разпространява БЕЗПЛАТНО до всички лекари по дентална медицина. Рубриките в изданието са: Ергономия; Мениджмънт на дентална практика; PR и реклама; Европейски и национални регламенти за медицинските изделия; Европейски програми за финансиране на здравни и лечебни заведения 2014-2020; Дентален дайджест; Водещи световни и български практики; Клиника. Ако не получавате ДЕА се регистрирайте на e-mail: office.addb@gmail.com

Списание ЗДРАВЕ И НАУКА – списание на Медицински колеж, София, издавано от Инфодент-БГ. В списанието се публикуват авторски статии.

 

Facebooktwitterlinkedin Facebookyoutube