Зъботехника

зъботехникаВестник Зъботехника е орган на Съюза на зъботехниците в България. Той е единственото издание в България, изцяло насочено към зъботехническата професия.

Излиза 6 пъти в годината със статии с лабораторни техники, журналистически материали, законови разпоредби и други.

Статиите, които публикуваме са актуални и представят нови техники на работа, които оптимизират ежедневната практика.

Повечето материали са предоставени от нашите италиански партньори Teamwork media, Италия.

Съдържание на броевете от 2014 г.

Съдържание на броевете от 2013 г.

Съдържание на броевете от 2012 г.

Съдържание на броевете от 2011 г.

Съдържание на броевете от 2010 г.