Зъботехническа лаборатория

Списание „Зъботехническа лаборатория” е издание на фирма Инфодент-БГ. То е единственото печатно издание в България изцяло насочено към зъботехническата професия.
В него се публикуват статии с лабораторни техники от световноизвестни автори като Дитер Шулц, Сманьото, Оливър Брикс, Кочман, Нишимура, Катаока, Нанини и много други.
Техниките са представени стъпка по стъпка и дават възможност на зъботехниците веднага да ги приложат в зъботехническата си практика.

ПЕРИОДИЧНОСТ: 4 броя годишно.

списание Зъботехническа лаборатория, бр.1/2016

февруари бр. 1/2016

За изданието, може да се абонирате на сайта или в редакцията на издателството.
Цената на годишния абонамент /за четири броя в годината/ е 48 лв. 

→ към броевете от 2018 г.

→ към броевете от 2017 г.

→ към броевете от 2016 г.

→ към броевете от 2015 г.