Зъботехническа лаборатория 2023

zab-lab-2023ГОДИНА IX, БРОЙ 1 (31) / 2023

Резюмета на статиите на PDF

ПРОТЕТИКА

  • Монолитни конструкции от циркониев диоксид: как да постигнем максимални резултати. Значението на повърхностната текстура – Aiham Farah
  • Изцяло дигитален подход за протетично лечение на цяла дъга с имедиатно натоварване със системата OT-Bridge. Клиничен случай – Marco Piscopo, Francesco Grande и Santo Catapano
  • Циркониева супраструктура на цяла зъбна дъга върху титаниева траверса с опора върху импланти – Nondas Vlachopoulos