Зъботехническа лаборатория 2020

списание, БАЗ, зъботехника

ГОДИНА VI, БРОЙ 1 (21) / 2020

Четете списанието на PDF

ИНТЕРВЮ

 • Само по пътя на диалога и разумните решения може да се утвърди авторитетът на съсловието на зъботехниците – Интервю с Д-р Даниела Дариткова
 • Нерегламентираните практики са недопустими. Можем да ги ликвидираме единствено и само със съвместни усилия  – Интервю с Д-р Николай Шарков

АКЦЕНТИ

 • ЗАЩО БАЗ? Целта на тази организация е да защитава всеки един, който практикува професията зъботехник на територията на Рeпублика България – Интервю c г-н Стоян Котев

ИСТОРИЯ

 • Професионално-съсловни организации на зъботехниците в България. Ретроспекция – Доц. Михаела Варнева, д.м.

ПРОТЕТИКА

 • Стъклокерамични възстановявания от литиев дисиликат – Oliver Brix

Зъботехническа лаборатория, бр. 2/2020ГОДИНА VI, БРОЙ 2 (22) / 2020

Четете списанието на PDF

НОВИНИ

 • Кръгла маса за нерегламентирани практики и дейности в зъбопротезирането
 • 110 години зъботехника в България

АКЦЕНТИ

 • Обучение в специалност „Зъботехник“ в Медицинските колежи в България

ИНТЕРВЮ

 • Мечтая да връщам усмивките на хората
 • Връзката между зъболекаря и зъботехника е изключително важна за качеството на лечението
 • Компютърните технологии днес заемат все по-голяма част от работния процес в зъботехниката

ПРОТЕТИКА

 • Използване на дигитален работен протокол в денталната медицина и зъботехниката: решение на конвенционални концепции в естетичната имплантология  – Люк Рутен, Патрик Рутен

списание

ГОДИНА VI, БРОЙ 3-4 (23) / 2020

 Четете списанието на PDF

АКЦЕНТИ

 • Бъдещето принадлежи на онези, които
  почитат своята история. 110 години от създаването на зъботехническата гилдия в България – кратка ретроспекция

СЪБИТИЯ

 • Кръгла маса за нерегламентирани практики и дейности в зъбопротезирането

ИНТЕРВЮ

 • Само 6 гласа не достигнаха зъботехниците да получат по 200 лв. за изработване на тотална протеза
 • Лекарите по дентална медицина и зъботехниците са включени в платформата, с която ще се администрира електронната здравна карта

ОБУЧЕНИЕ

 • Прогрес и инвестиции в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ в учебен сектор „Зъботехник“ за периода 2016–2019 г.

ПРОТЕТИКА

 • Celtra®Press – минимално инвазивна рехабилитация на ерозирало съзъбие – Dr. Andrea Klink, Dr. Fabian Huttig, Volker Scheer
 • Използване на дигитален работен протокол в денталната медицина и зъботехниката: решение на конвенционални концепции в естетичната имплантология – Luc Rutten, Patrick Rutten
 • Водена концепция в естетичната зона. Преглед на хирургичните и протетичните съображения – Dr Stefen Koubi, Gѓrald Ubassy