Зъботехническа лаборатория 2024

Зъботехническа лаборатория 1/24

ГОДИНА X, БРОЙ 1 (35) / 2024

Прочетете списанието на PDF

ЕСТЕТИКА
• Приложение на техниката канава за фронтални възстановявания при високи естетични изисквания – Maria Spanopoulou

ДИГИТАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
• Лабораторен протокол на сканиране на работен модел с подвижни пънчета – д-р Добромира Шопова
• Цифровизирано изработване на цели протези с фрезовани основа и зъбни дъги. Цифровизирани цели протези: реална алтернатива – Master Matthias Klingner
• Телескоп-корони изработени с технологията САD/CAM – д-р Магдалина Урумова