Инфодент 2013

За да видите съдържанието на броевете на списание Инфодент от 2013 г. кликнете на кориците.

В офиса на Инфодент може да закупите старите броеве.

Списанието излезе 6 пъти/2013 с тематични броеве: Имплантология, Лазерна дентална медицина, Естетика, Ендодонтия, Ценови Каталог  и Пародонтология.

Към броевете на сп. Инфодент от 2012 г.

 

spisanie Infodent

infodent, issue 2/2013

infodent,3/2013

infodent_issue 4/2013

Journal Infodent-6-2013