Инфодент 2014

За да видите съдържанието на броевете от 2014 г. кликнете на кориците.

В офиса на Инфодент може да закупите старите броеве.

infodent1-2014

сп. Инфодент, 1/2014

Infodent2-2014 - Laser therapy

сп. Инфодент, 2/2014

infodent-3-2014

сп. Инфодент, 3/2014

Infodent4-2014

сп. Инфодент, 4/2014

infodent5-2014

сп. Инфодент, 5/2014

infodent6-2014

сп. Инфодент, 6/2014

Към броевете от 2013 г. →

Към броевете от 2012 г.