Инфодент бр. 2/2012

Infodent 2-2012, Laser Therapyтема: Лазерна Дентална Медицина
Съдържание на брой 2 (125) 2012 г.

събития
Програма на летен семестър на БАЛДМ „Диодните лазери в денталната медицина – перспективи и практически насоки за тяхната употреба“

Събитието, което дълго ще се помни

Първият годишен симпозиум на Немския дентален образователен институт

интервю
Българските лекари по дентална медицина се нуждаят от сериозни познания в областта на лазерното лечение – интервю с доц. Юлия Каменова

лазерна терапия
Приложение на инфрачервена фотобиомодулация λ-904 nm в протетичното лечение на пациентите с трайно фиксирани конструкции – доц. Юлия Каменова

Приложение на диодните лазери в ежедневната дентална практика – Г. Томов, Е. Попова

Фотодинамичната терапия като алтернативно лечение

Лечение на гингивална усмивка – Denis Marangos, DDS

Лазерна технология: реално клинично приложение – Raymond J. Voller, DMD

книги