Инфодент 2018

За да видите съдържанието на броевете от 2018 г. кликнете на кориците. Може да разгледате и закупите списанията от офиса ни. Абонирайте се на тел. 02/963 45 43; 0885 117 684 или он-лайн

 

сп. Инфодент 1-2018

Инфодент 1/2018

spisanie infodent 2-2018

Инфодент 2/2018

списание Инфодент-3-2018

Инфодент 3/2018

сп. Инфодент 4-2018

Инфодент 4/2018

Разгледайте съдържанията на старите ни броеве от предходни години.


Към броевете от 2017 г. →

Към броевете от 2016 г. →

Към броевете от 2015 г. →

Към броевете от 2014 г. →

Към броевете от 2013 г. →

Към броевете от 2012 г.