Инфодент бр. 3/2013

infodent,3/2013тема: ЕСТЕТИКА

май, 2013
Година XIII, брой 3 (132)
Издател: ИНФОДЕНТ-БГ ООД

интервю
Лазерите имат широко приложение в денталната медицина

естетика
Моделиране на гингивалния профил с техниката на биологично ориентирана препарация (Т.Б.О.П.) – Dr Mauro Bazzoli, Dr Ignazio Loi  и зъботехник Olivero Turillazzi

Адхезивно циментиране на индиректни възстановявания във фронта с двойнополимеризиращ високо напълнен цимент – Irene Franchi, Lorenzo Vanini, Renato Rossi, Luigi Generali, Ugo Consolo

Прeдимства и недостатъци на циркониевия диоксид като зъбопротезен материал – д-р Спартак Янакиев, доц. Божидар Йорданов, доктор

Какъв е правилният подход към композитните обтурации?  – Dr Vlatko Panduric , Ph.D., DMD

Стратификационна техника при фронтални зъби – Dr Renѓ Serfaty