Инфодент бр. 4/2012

Infodent, issue 4 (127), 2012, Endodonticsтема: ЕНДОДОНТИЯ
Съдържание
брой 4 (127) 2012 г.

Директно пулпно покритие с BIODENTINE™  – Dr. Till Dammaschke, DDM

Личен клиничен опит с BIODENTINE™  – Doc. Dr. Lenka Roubaliková, PhD

Отстраняване на сепариран инструмент с нов екстрактор: клинични случаи – Dr. Dominique Martin

Интраосална анестезия при ендодонтско лечение на долночелюстни зъби – д-р Емилия Симеонова, доц. Георги Томов

Системата на DENTSPLY Endo-Resto: Имедиатно адхезивно запечатване след кореново лечение – Dr. Marcus Holzmeier

Операционният микроскоп – незаменим помощник в ендодонтската практика – д-р Иван Йовчев

книги