Инфодент бр. 4/2013

infodent_issue 4/2013тема: ЕНДОДОНТИЯ

 

SSN-1311-9842
юли, 2013
Година XIII, брой 4 (133)
Издател: ИНФОДЕНТ-БГ ООД

АБОНАМЕНТ за 2014

 

 

Международен конгрес за зъболекари и зъботехници Colloquium dental, Бреша, Италия, 25-26.10.2013

Приложение на технологията Endo-Express®&SafeSiders® в практичeската ендодонтия – Редактор: д-р Венцислав Стоев

Тригодишно клинично изследване на коренови лечения, проведени със системата RECIPROC® – Ghassan Yared, DDS

Адхезията в ендодонтията: Ролята на адхезията при запълване на коренови канали – Abeer Mostafa Darrag, Dalia Mukhtar Fayyad

Перфорации  – Clemens Bargholz

книги