Инфодент бр. 6/2013

Infodent-6-2013тема: ПАРАДОНТОЛОГИЯ

Съдържание
брой 6 (135) 2013 г.

SSN-1311-9842
декември, 2013
Година XIV, брой 6 (135)
Издател: ИНФОДЕНТ-БГ ООД

 

Хирургични методи за покриване на кореновата повърхност при гингивална рецесия – Dr Amid Patel

Ускоряване на оздравителния процес и регенерацията на тъканите след пародонтална хирургия посредством калциев хидроксид – Dr Philipp Laakmann

Приложение на диоден лазер (808 nm) в лечението на пациенти с хроничен пародонтит и заместена бъбречна функция – доц. д-р Теодора Болярова-Конова, дм, д-р Мария Денчева-Гарова, дм, проф. д-р Ангелина Киселова-Янева, дм, д.м.н.

Подобряване на естетичния изглед: хармония на бялото и розовото – Dr Gregori M. Kurtzman, DDS

Латерално преместено и коронарно позиционирано ламбо – Откъс от книга на Zucchelli “Mucogingival Esthetic Surgery”

Антимикробна фотодинамична терапия в парoдонтологията – Dr Steffen Rieger

абонамент за Инфодент