Quintessence

Списание QUINTESSENCE BULGARIA е списание по немски лиценз, КОЕТО СЕ ИЗДАВА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК от фирма Инфодент-БГ, лицензионен представител на Quintessence Publishing Group за България.

На лекарите по дентална медицина често им се налага да комбинират по няколко специалности при изготвяне и провеждане на лечебния план. Това изисква непрекъснато разширяване на знанията и добро познаване на лечебните възможности. В тази връзка списание Quintessence Bulgaria представя статии от всички области на денталната медицина.
Изданието поддържа следните рубрики: Ендодонтия, Пародонтология, Естетика, Протетика, Имплантология, Практически съвети, Ортодонтия и Зъботехника.
Статиите са подбрани от почти всички немски периодични издания на Quintessence. Голяма част от публикациите представят интердисциплинарни подходи и включват техники, които са приложими в клиничната дентална практика. Те са научнообосновани и представят високо ниво на изследвания както и полезни клинични процедури. Световноизвестни автори публикуват на страниците на Quintessence  Bulgaria методите си на работа и философията си за постигане на оптимални лечебни резултати.
Екипът на списанието се стреми подбраните статии да са интересни и полезни както за утвърдени специалисти в дадена област, така и за младите, навлизащи в този необятен свят.

Quintessence Bulgaria, ISSN 2815-3146, излиза с 4 книжки годишно.

От март 2020 г. абонатите ни могат да четат онлайн всички броеве на списанието, издадени от 2012 г. до сега на https://journals.infodent.bg/. На този линк ще намерите и архив на списанието!

Направете своя АБОНАМЕНТ сега!

journal Quintessence 1/2020

Quintessence 1/2020

ортодонтски брой, август 2020

Quintessence 2/20

Квинтесенц, дентално списание

Quintessence 3/20

списание Куинтесенс, бр. 4-2020

Quintessence 4/20

Куинтесенц 1/2019

Quintessence 1/2019

Quintessence-BG dental journal

Quintessence 2/2019

journal Quintessence BG, issue 3/2019

Quintessence 3/2019

cover-quintessence-int-bulgaria-4-2019

Quintessence 4/2019

изданията от 2018 г.
Quintessence 1/2018

Quintessence 1/2018

списание Квинтесенц

Quintessence 2/2018

quintessence-Int-BULGARIA

Quintessence 3/2018

Quintessence Int. BG 4-2018

Quintessence 4/2018

изданията от 2017 г.
списание Квинтесенц

Quintessence 1/2017

spisanie Quintessence 2-2017

Quintessence 2/2017

Quintessence 3/2017

Quintessence 4/2017

изданията от 2016 г.
сп. Куинтесенс, 1-2016

Quintessence 1/2016

списание Куинтесенс 2-2016

Quintessence 2/2016

quintessence Int. BG 3-2016

Quintessence 3/2016

Quintessence 4/2016

Quintessence 4/2016

изданията от 2015 г.
списание Квинтесенц 1-15

Quintessence 1/2015

списание Квитнесенц 2-2015

Quintessence 2/2015

сп. Квинтесенц 3-2015

Quintessence 3/2015

списание Куинтесенс 4-2015

Quintessence 4/2015

изданията от 2014 г.
брой 1/2014 на Quintessence Int. Bulgaria

Quintessence 1/2014

Quintessence 2/2014

Quintessence 2/2014

Quintessence 3-2014

Quintessence 3/2014

Quintessence Int. BG 4-2014

Quintessence 4/2014

изданията от 2013 г.
Journal Quintessence Int. Bulgaria, issue 1/2013

Quintessence 1/2013

Quintessence International Bulgaria, cover, issue 2/2013

Quintessence 2/2013

списание Quintessence International Bulgaria, бр. 3/2013

Quintessence 3/2013

Quintesence Int. Bulgaria, бр. 4/2013

Quintessence 4/2013

изданията от 2012 г.
Quintessence_BG 1/2012

Quintessence 1/2012

Quintessence_BG 2/2012

Quintessence 2/2012

Quintessence_BG 3/2012

Quintessence 3/2012

списание Квинтесенц 4/2012

Quintessence 4/2012