QI, бр.1/2012

Quintessence_BG 1/2012СЪДЪРЖАНИЕ на Quintessence International Bulgaria
брой 1 (1) /2012 г

практически съвети
Полудиректно изработен инлей-мост (I). Емпиричен опит, доказал се в практиката – Worfram Bücking

протетика
Напасване на мекотъканния мениджмънт и изцяло керамични конструкции. Интегрираща концепция – Christian Coachman, Eric van Dooren,  Paulo Kano, Sidney Kina, Murilo Calgaro

ендодонтия
Предизвикателството на S-овидните коренови канали – техника и клиничен случай – Natalia Lopez-Ampudia, James L Gutmann

Паро-ендо лезии. Възможности за запазване на зъбите чрез извършване на ортоградна ендодонтия в рамките на системна пародонтална терапия – Gabriel Tulus, Frank Bröseler

пародонтология
Пародонталните инфекции и техният контрол – какво може да постигне всеки зъболекар? – Peter Eickholz

техника стъпка по стъпка
Определяне на съотношението между челюстите. Представяне на метод за определяне на междучелюстното съотношение при изработване на шина Мичиган – Jens C. Türp

зъботехника
Концепции за интредисциплинарно лечение на взискателни пациенти – Ludger Schlütter

Естетично възстановяване с фасети на оцветени и абразирали зъби – Kazunori Matsumoto