QI, бр. 3/2013

списание Quintessence International Bulgaria, бр. 3/2013СЪДЪРЖАНИЕ
Quintessence International Bulgaria
брой 3 (7) /2013 г

oклузия и функция – клиника и лаборатория
ЕСТЕТИКА ВЪВ ФРОНТА ЧРЕЗ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ФУНКЦИЯТА НА ДИСТАЛНИТЕ ЗЪБИ – ZA Ulf Krueger-Janson, Dieter Schulz, Dr. Ottmar Kullmer

естетика
АЛТЕРНАТИВЕН МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА АНКИЛОЗЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕЗЕЦ. ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД – Eric Van Dooren, DDS, Murilo Calgaro, Gustavo Giordani, DDS, Victor Clavijo, DDS, MS, PhD

ендодонтия
МЕТОДИ ЗА ОРТОГРАДНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА ФРАКТУРИРАНИ КАНАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ. ЧАСТ 1 – Michael Arnold

книги – www.dentalbooks.bg

към АРХИВ