Quintessence 4/21

journal Quintessence bgq issue 4-21СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЙ 4/2021

Прочетете резюметата на статиите

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – стр. 6

Дигитално сканиране с кофердам: работен протокол за успешен клиничен резултат –  Victor Clavijo, Sillas Duarte, Jr

СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТ – стр. 14

Лечение с импланти в естетичната зона – William Martin, Adam Hamilton, Vivianne Chappuis

ИМПЛАНТОЛОГИЯ – стр. 28

Систематичен подход при интердисциплинарна концепция за лечение импланти и запазване на зъбите и функцията – Christopher Kоettgen, Ina Kоettgen

ОРТОДОНТИЯ – стр. 43

Директно възстановяване на фронтални зъби с промяна на формата след ортодонтско лечение – Christian Kirschneck, Marianne Federlin