Инфодент 1/2016

Infodent, issue 1/2016Съдържание на броя

ISSN-1311-9842
февуари, 2016
година XVІІ, брой 1 (148)
издател: ИНФОДЕНТ-БГ ООД
страници: 54
цена: 15 лв.


протетика
Правилно регистриране на централна позиция на долната челюст. Научнообоснован подход за правилно трансфериране на интероклузалното съотношение от устната кухина върху гипсовите модели  Claudio Nannini

Повторно изработване на снемаеми протези посредством нови техникиDr. Luca Ortensi, DDS, Gianni Ortensi, MDT, Marco Ortensi, MDT, Michael Renzi, MDT,

имплантология
Eстетична рехабилитация на цели зъбни дъги. От традиционните към дигиталните технологии Dr Giuseppe Castorina