ИНФОДЕНТ 2021

infodent-1-21

сп. Инфодент, бр. 1/2021

Съдържание на бр. 1/21, март

естетика

 • Директни композитни възстановявания във фронталната област и затваряне на междузъбни разстояния след ортодонтско лечение Алтернативен подход с една емайлова масаД-р Борислав Рангочев
 • Затваряне на диастема и треми и корекция на средната линия с девиацияDr. Osama Shaalan
 • Сигурен бондинг на CAD/CAM материали: компактно клинично ръководство Dr. Julian Conejo

орална хигиена

 • Протокол за пълна орална дезинфекция при лечение на локализиран гингивит – Prof. Annamaria Genovesi, Dr. Chiara Lorenzi
  протетика
 • Мултидисциплинарен подход за постигане на неинвазивна рехабилитацияDr. Andrea Savi, Dr. Aldo Crescini и Oliviero Turillazz
 • Препоръки относно процеса на изработване на тотални протези: в търсене на улеснениетоAlberto Olivieri, Marcello Tiberi

акценти
Появи се нова гора край Варна….

корица, Инфодент-2-21Съдържание на бр. 2/21, юни

естетика

 • Опростена техника за послойно изграждане в дисталната зона и постигане на стабилни естетични резултати. Представяне на хисто-анатомичен подход за биламинарно (двуслойно) изгражданеDr. Gianfranco Politano, Assoc. Prof. Marleen Peumans

kонсервативно лечение

 • Консервативно лечение на зъб с комплицирана коронарно-радикуларна фрактура. Представяне на случайDr. Andrea Baruffaldi

kонсервативно лечение

 • Консервативен подход за възстановяване на естетиката и функцията след загуба на централен резец при пародонтално компрометиран пациентД-р Спартак Янакиев, Ива Николова, д-р Мирела Маринова-Такорова

ендодонтия

 • Директно пулпно покритие с Biodentine™ . Цялостно възстановяване в едно посещениеDr. Till Dammaschke, DDM

ортодонтия

 • Полезен модел 3257 U1- ретенционна кукаДоц. Михаела Варнева
Facebooktwitterlinkedin Facebookyoutube