Колоквиум Трявна 2013

Инфодент ООД и Съюзът на зъботехниците в България
с подкрепата на Български зъболекарски съюз

ОРГАНИЗИРАТ

Колоквиум за зъболекари и зъботехници
15-16 ноември гр. Трявна,  хотел КАЛИНА ПАЛАС****

СИЛАТА Е В ЕКИПНАТА РАБОТА

Днес непрекъснато се разработват нови техники, които не винаги се увенчават с успех, тъй като не са съобразени с факта, че хармонията на възстановяването се постига посредством съвместната работа между клиничния, лабораторния екип и участието на пациента.
Все повече се усъвършенстват и техниките на компютърно-асистираното лечение на което е посветен и вторият ден от лекционната ни програма

ПРОГРАМА:

15 ноември 2013 г. /петък/

08.30 – 09.30 ч. – Регистрация
09.30 – 10.00 ч. – Откриване

10.00 – 12.00 ч. – Стратификационна техника с композити при директни възстановявания в дисталния и фронталния участък. Представяне на клинични случаи за възстановявания в дисталния сектор, както и клинични случаи за комплексно възстановяване на фронта и на един фронтален зъб. – Д-р Антонело Демартис, Dr. Antonello Demartis /Италия/

12.00 – 12.30 ч. “DENTSPLY Implants – синоним за цялостно имплантологично лечение”  – Димитър Марков

12.30 – 14.30 ч. – Обедна почивка

14.30 – 16.00 ч. – Кога коронките и мостовете са по-високи в устата? Откъде идва отклонението и кой е отговорен за това: зъболекарят или зъботехникът. Ос на въртене на горна челюст. Кратка анатомия на горночелюстна става. Концепция за лицева дъга. Оклузални взаимодействия. Артикулатор – защо ни е необходим?  д-р Станка Пеева и зъботехник Красимир Дочев

16.00 – 16.30 ч.  – Кафе пауза

16.30 – 17.00 ч.  – фирмена презентация W&H

17.00 – 18.30 ч. – Иновативни технологии в имплантологичната протетика. д-р Павлов и зъботехник Бисер Димитров – клиника ЕО Дент

16 ноември 2013 г. /събота/

9.00 – 10.30 ч. – Дентална фотография – кабинет/лаборатория. Измерване на светлината и определяне на експозицията – Георги Неделчев и Милен Чальовски

10.30 – 12.30 ч. – Дигитализиране на цялостния процес на зъболечение – от снемане на данни с дигитална лицева дъга в клиниката до изготвянето на имплантатните надстройки с CAD/CАМ система в лабораторията. Д-р Симоне Дреф, Улрих Радлер /Германия/, ‘Шутц Дентал’

12.30 – 13.30 ч. – Обедна почивка

13.30 – 14.15 ч. – Възможности на системата CAD/CAM при изработване на надимплантни конструкции – Валентин Таков

14.15 – 15.30 ч. – Дигитализиране на работния процес – клиника – лаборатория Witold Fudali

15.30 – 16.00 ч. – Фирмена презентация на Евгени Стефанов

16.00 – 16.30 ч. – Кафе пауза

16.30 – 17.30 ч. – Критерии за постигане на естетични и функционални реставрации – Димитър Шереметски

 17 ноември 2013 г. /неделя/ В рамките на колоквиума ще се проведе:

ПРАКТИЧЕСКИ ФОТОГРАФСКИ КУРС – 2-ро ниво
Максимум участници – 12
Водещи курса: Г. Неделчев, М.Чальовски
Такса –  168 лв.
9.00 ч. – Начало на курса
1. Работа с макро обективи и макро светкавици
– Мащаб на изображението, методи за макрофотографиране, критерии за избор на макро обектив и макро светкавица
2. Измерване на експозиция и контраст по отразена и падаща светлина (с помощта на сива карта и външен светломер)
– Предимства и недостатъци на двата метода
– Определяне на правилния бял баланс с помощта на сива карта
3. Контролиране на контраста с помощта на светкавица и отражател
4. Контролиране на структурата на зъба чрез ъгъла на падане на светлината
5. Метод за постигане на желаната дълбочина на острия фокус (стакване)
Това ниво ще даде възможност на денталните специалисти да получат  правилна перспектива, контрол върху контраста и фокуса, както и ясно диференциране на отделните материали използвани в денталната медицина и зъботехниката. Такъв тип снимки са удобни за демонстрация на интересни случаи, както пред пациентите, така и на семинари и конгреси. Снимките водят и до постигане на по-добри естетични резултати при екипната работа зъболекар/зъботехник.

КОНТАКТИ: Инфодент, Галя Начева, тел. 02/963 45 43; 02/963 05 44; GSM: 0898 45 26 85; 0885 11 76 84; e-mail: infodent@infodent.bg

Фирми-участнички: