Порцеланови фасети: 8-9 юни 2013

ТЕМА: Естетика: Порцеланови фасети

Двудневен лекционно – практически курс


ДАТА: 08-09.06.2013 /събота, неделя/

ЛЕКТОРИ: д-р Павел Панов

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Пловдив, Факултет Дентална Медицина

ОРГАНИЗАТОР: Патриция ООД

ЛИНК: events.patricia.bg

КОНТАКТИ: 02/9319921; 0887 408331 – Забел Гарабет Бедикян-Георгиева
email: zabel@patricia.bg