Приложение на МТА, биодентин и биокерамични сийлъри в ендодонтията: 28 февруари 2015

ТЕМА: Приложение на МТА, биодентин и биокерамични сийлъри в ендодонтията

Теоретико-практически курс

ДАТА: 28.02.2015 г.

ЛЕКТОРИ:  Доц. Георги Томов

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:  Стара Загора

ОРГАНИЗАТОР: W&H България

ЛИНК:  към програмата

КОНТАКТИ: 0884/76 08 76; 02/854 95 65; e-mail: office.bg@wh.com

Въведение в проблема. Специфичната ендодонтската патология, като перфорации на корена и фуркацията, зъби с незавършено кореново развитие, външна и вътрешна резорбция и др. е част от ежедневната клинична практика и в много случаи засяга стратегически лечението. Справянето с тези по-трудни клинични ситуации изисква специфичен подход и налага познаването на всички съвремени средства и техники за оптимизиране на ендодонтската терапия. През последните десет години на пазара навлезе нова генерация материали, като МТА, биодентин и биокерамичните сийлъри, които предлагат възможност за по-ефективно, биологично-ориентирано и с подобрена прогноза лечение на „трудните“ ендодонтски случаи.