Програма на Колоквиум 2014

Програма на Колоквиум за зъболекари и зъботехници

ДАТА: 14-15.11.2014, хотел Самоков, к.к. Боровец

ПЕТЪК – 14 НОЕМВРИ 2014

Протетика

 • 14.00 – 14.30 ч.  – Откриване и представяне на фирмите, подкрепили събитието.
 • 14.30 – 15.45 ч.  – Техники за изработване на протетични конструкции тип overdenture върху корени, лабораторни техники и представяне на случаи на компрометирани корени.  OT CAP и OT EQUATOR ретентивни елементи: планиране –  лети корони, – сферични връзки, нископрофилни свързващи елементи. Марко Ванини, Италия

Естетика

 • 15.45 – 16.30 ч. – Естетични възстановявания при възрастово променени зъби. Минимално инвазивен подход. д-р Иван Райчев и Димитър Шереметски 
 • 16.30 – 17.00  ч.  – КАФЕ ПАУЗА
 • 17.00 – 17.45 ч. – Минимално инвазивни и неинвазивни индиректни възстановявания. д-р Софиен Риахи и Стефан Петров
 • 17.45 – 18.30 ч. – Европейски проекти и финансиране д-р Никола Христович

СЪБОТА – 15 НОЕМВРИ  2014

Пародонтология и имплантология

 • 9.30 – 11.00 ч.Мукогингивална естетична хирургияд-р Георг Гасман, Германия
 • 11.00 – 11.45 ч.  – Хирургични техники за възстановяване на костния дефицит преди имплантиране доц.  д-р Ходор Факих
 • 11.45 – 12.15 ч. – Дискусия
 • 12.15 – 13.15 ч. – ОБЕДНА ПОЧИВКА

Възстановявания върху имплантати

 • 13.15 – 14.15 ч. – Възстановявания върху имплантати – представяне на множество клинични  случаи. д-р Алесио Казучи, Италия

Протетика – тотални протези

 • 14.15 – 15.30 ч. – Естетични тотални протези според теорията на Gerber. Начини на свързване в компрометирани ситуации. Изключителни резултати, които променят живота – Руди Бекерс, Белгия
 • 15.30 – 16.00 ч. – КАФЕ ПАУЗА

Оклузия и функция

 • 16.00  – 19.00 ч. – Оклузия и функция. Восъчен моделаж на молари по метода на Йохан Петерс (бързо и ефективно). Индивидуални керамични възстановявания във фронталния участък. Демонстрация Йохан Петерс, Германия
 • 19.00 – 19.45 ч. – Оклузо-артикулационни съотношения регистрирани с T-Scan – доц. д-р Мариана Димова

РЕГИСТРАЦИЯ

Допълнителна информация: Инфодент – БГ ООД, тел. 02/963 45 43; congress@ infodent.bg

СПОНСОРИ

Sponsori

Практически курс с Йохан Петерс – 16 ноември 2014 г.
Максимум участници – 10 човека.
Курсът ще се проведе в гр. София.