ПРОТЕТИЧНИ РЕШЕНИЯ ВЪРХУ ИМПЛАНТИ: 10-11.03.2017

ТЕМА: ПРОТЕТИЧНИ РЕШЕНИЯ ВЪРХУ ИМПЛАНТИ: ПРИНЦИПИ НА УСПЕШНАТА КОЛАБОРАЦИЯ МЕЖДУ ЛЕКАР И ЗЪБОТЕХНИК

Семинар за зъболекари и зъботехници

ЛЕКТОР: Борис Цацкис – зъботехник, Израел

ДАТА: 10-11 март 2017 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: хотел Best Western Premier Sofia Airport, зала Хийтроу

ОРГАНИЗАТОР: МЕДИНА БИО ООД, www.medina-bio.com

ТАКСА УЧАСТИЕ:

 • лекари – 495 лв.
 • зъботехници – 395 лв.

ПРОГРАМА

 1. Комплексни решения при съставяне на план за ортопедично лечение с използване на системата Alpha Bio Tec.
 2. Универсалност на системата – предпоставка за успех на стоматолога и зъботехника.
 3. Разглеждане на предаването на натоварването от ортопедичната конструкция чрез абатмънта към импланта. Връзка имплант<>абатмънт.
 4. Изучаване на принципите на аналого-трансферната система.
 5. Методики за изготвяне и последователност на вземане на отпечатък с отворена и затворена лъжица. Стандартни и индивидуални лъжици. Шиниране на трансфери.
 6. Класификация на ортопедическите конструкции, които могат да се изградят върху импланти.
 7. Принципи за изготвяне на циментирана конструкция върху импланти. Обзор на видовете хирургични шаблони.
 8. Оформяне на индивидуален профил на изникване. Методика за пренос на получения контур върху работния модел.
 9. Супраструктури за изготвяне на циментирана конструкция. CAD/CAM технологии, използвани при този вид фиксация.
 10. Клинико-лабораторни етапи при изготвяне на циментирани конструкции върху импланти. Илюстрация с клинични случаи.
 11. Принципи на работа при използване на винтова фиксация при протезиране върху импланти.
 12. Мезоструктури, понятие за залепени и винтово фиксирани супраструктури.
 13. Особености при изработката на винтово фиксирани  провизорни и постоянни конструкции.
 14. Използване на CAD/CAM технологии при изработка на конструкции с винтова фиксация.
 15. Клинико-лабораторни етапи в изработката на конструкции с винтова фиксация. Илюстрация с клинични случаи.
 16. Multi-Unit система.
 17. Методики за пренос на позиционирането на челюстите и формата на зъбите от междинни реставрации в постоянни конструкции, използване на силиконови индекси.
  Принцип на кръстосаното моделиране.
 18. Снемаемо и условно снемаемо протезиране върху импланти.
  Протокол за работа при изработка на:
  – фиксация върху сферични глави;
  – фиксация върхуабатмънти с цилиндрични глави (ball abutment);
  – фиксация с помощта на локатори.
 19. Особености при изработка на конструкции върху импланти NICE и NeO.
 20. Обсъждане на проблеми, които възникват по време на клиничните и лабораторните етапи при протезиране върху импланти.

ПОДАРЪЦИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ:

 • лекари – ваучер на стойност 100 лв.*
 • зъботехници – ваучер на стойност 50 лв.*
  * Ваучерите могат да се използват за покупка от Медина Био на произволни продукти Alpha Bio Tec до 3 месеца след датата на обучението.

БРОШУРА: подробности в PDF-файла

ЗА ЗАПИСВАНЕ: д-р Дошков на тел. 0899 145 801 или e-mail: medinabio2007@gmail.com