Релечение на ендодонтски компрометирани зъби: 30 март 2013

ТЕМА: Релечение на ендодонтски компрометирани зъби

Теоретико-практически курс

ДАТА: 30.03.2013 г.

ЛЕКТОРИ:  Доц. Георги Томов

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:  Благоевград, ул. Тодор Александров 19, ет.5, сградата на бившата поликлиника, Дентален Център ДЕНТА ФЕЙС

ОРГАНИЗАТОР: W&H България

ЛИНК:  към програмата

КОНТАКТИ: 0884/76 08 76; 02/854 95 65; e-mail: office.bg@wh.com