Релечение на ендодонтски компрометирани зъби: 23 март 2013

ТЕМА: Релечение на ендодонтски компрометирани зъби

Теоретико-практически курс

ДАТА: 23.03.2013 г.

ЛЕКТОРИ:  Доц. Георги Томов

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:  Силистра

ОРГАНИЗАТОР: W&H България

КОНТАКТИ: 0884/76 08 76; 02/854 95 65; e-mail: office.bg @wh.com