Аерозолът от системата за нагряване на тютюн води до по-малко оцветяване зъбите отколкото цигарения дим

Ефекти на цигарения дим и на аерозола от Системата за нагряване на тютюн (СНТ) върху оцветяването на зъбите

Пушенето на цигари води до тежки заболявания и има негативно въздействие върху здравето, включително и здравето на устната кухина. Пушенето причинява оцветяване на зъбите и може да е причина за заболяване на венците, загуба на зъби и, в тежките случай, дори за рак на устата.

Зъбите на пушача са изложени на хиляди химически вещества, съдържащи се в цигарения дим. Това включва оцветяващи съединения в дима, които могат да останат по повърхността на зъбите или да проникнат в твърдите дентални тъкани и да доведат до промяна на цвета на зъбите. Според проведено неотдавна в Обединеното кралство проучване рискът от сериозно оцветяване на зъбите при пушачи е 2.4 пъти по-висок от този при непушачи, въпреки че има и други продукти, които оцветяват зъбите, като кафе, червено вино или соев сос.

Процесът на горене е премахнат при СНТ. Липсата на горене не само е причина образуваните вредни вещества да са с концентрации средно 95% по-ниски от тези, измерени в цигарения дим (3R4F), но може да се очаква и значително намаление на оцветяването на зъбите в сравнение с излагането на цигарения дим.

фигура 1

Фигура 1: Структура на зъб. Вътрешната пулпа на зъба, съдържаща мека свързваща тъкан, е покрита с дентин в естествено жълтеникъв цвят. Дентинът, естествено по-мек от емайла, е твърдият външен слой на зъба. Естественият цвят на дентина варира от светло жълт до сиво-бял.

Излагане на зъбите на аерозол и дим

Изследователите д-р Филипо Занети, проф. Мануел Пейч и д-р Джулия Хуенг от Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) в сътрудничество с проф. Янгфан Рен от Университета на Рочестър провеждат проучване, за да сравнят ефектите от цигарения дим и от аерозола от нагряване на на тютюн с продуктова СНТ, върху степента на оцветяване на зъбите и дали употребата на съответния продукт води до различия в цвета на денталните материали и зъбите.

За целта те събират премолари, извадени по ортодонтски причини, веднага след екстракцията и ги стерилизират за една нощ в етиленов оксид, преди да ги използват. В 22 зъба са направени кариеси, които са запълнени с дентални смоли. След това зъбите са разделени поравно в две групи. Едната група е изложена на аерозол от СНТ, а другата е изложена на цигарен дим.

фиг.2

Фигура 2: Цветът на човешките премолари и възстановяванията с композитни материали са оценени по цветната скала на CIE Lab, за да се определят базовите стойности. Всяка седмица след излагане на аерозол на СНТ или на цигарен дим зъбите се измиват с четка и паста за зъби и цветът се оценява. Когато зъбите не са подложени на излагане на аерозол или на дим, и не са в процес на оценка, те се съхраняват в изкуствена слюнка.

И двете групи зъби се излагат на дим (еквивалентен на 10 цигари) или на аерозол (еквивалентен на 10 тютюневи стика за СНТ) за 28 минути. Тези сесии на излагане се провеждат два пъти дневно, четири дни в седмицата, в продължение на три седмици – общо 24 сесии на излагане за всеки зъб. Между сесиите зъбите се съхраняват в изкуствена слюнка.

Оценка на цвета на зъбите по скалата на CIE Lab

В началото на експеримента и всяка седмица след излагане зъбите се измиват при следване на строг протокол. След това цветът на зъбите се оценява по цветовата скала на Commission internationale de l’éclairage L*a*b (CIE Lab). Тази цветова скала определя стойности на цветовете по три координати: L* (тъмно до светло), a* (червено до зелено), и b* (жълто до синьо).

В края на трите седмици се установява, че цигареният дим причинява по-голяма промяна на цвета в сравнение с СНТ, която се изразява в потъмняване и увеличаване на червеното в емайла, дентина и реставрациите с композитни материали. Промяната на цвета от аерозола на СНТ е в сходна посока, но в много по-малка степен. Аерозолът, също така, не води до измеримо разминаване между цвета на зъба и на денталните материали, за разлика от цигарения дим. Изкуственото състаряване на реставрациите няма ефект върху оцветяването.

фиг. 3

Фигура 3: Сравнение на промяната на цвета, дължаща се на СНТ (горе) и на цигарен дим (долу). След три седмици аерозолът на СНТ не причинява видимо оцветяване на зъбите и не води до разминаване в цвета на зъбите и денталните смоли, за разлика от цигарения дим.

Отсъствието на горене е основен фактор

Отказът от пушене и употреба на други никотинови изделия е най-добрият избор за пушачите, включително за здравето и цвета на техните зъби. Макар че в това проучване промените в оцветяването на зъбите, дължащи се на СНТ, са невидими с невъоръжено око,  и аерозолът от СНТ, и цигареният дим увеличават пожълтяването на зъбите. Възможно е това да се дължи на излагането на никотин. Въпреки, че в естественото си състояние никотинът е безцветен, той пожълтява при окисляване, което може да е причината за лекото пожълтяване на зъбите.

Като се има предвид, че отсъствието на горене е важен фактор за намаленото въздействие на СНТ върху оцветяването на зъбите, може да се очаква, че електронните цигари и другите бездимни изделия ще дадат същия резултат.

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България.