Фасети, керамични коронки и отпечатъци – 09 февруари 2013

ТЕМА: Фасети, керамични коронки и отпечатъци

Теория+практика


ДАТА: 9.02.2013

ЛЕКТОРИ: д-р Николай Николов

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Пловдив, Клиника Дентетика, Булдент

ОРГАНИЗАТОР:

ЛИНК: www.dentetika.com