18-ти Научен конгрес на Балканското стоматологично общество (BaSS): 25-28 април 2013

ТЕМА: 18-ти Научен конгрес на Балканското стоматологично общество (BaSS)

ДАТА: 25-28.04.2013 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Скопие, Македония

ОРГАНИЗАТОР: BaSS

КОНТАКТИ: Български Зъболекарски Съюз