Втори национален ендодонтски форум – 19-22 септември 2013

ТЕМА: Втори национален ендодонтски форум – ендохихургия, иригация, обтуриране

Дилеми при изграждането на лечебен план в комплексни ендодонтски случаи – Проф. Джузепе Кантаторе

Граници и допирни точки между ендодонтия и хирургия – ортоградни и ретроградни методи – Проф. Арналдо Кастелучи

Практически курсове на двамата гост лектори, участие на български лектори, студентски презентации и постери.


ДАТА: 19-22.09.2013

ЛЕКТОРИ: проф. Джузепе Кататоре, д-р Арналдо Кастелучи

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Пловдив, Факултет Дентална Медицина

ОРГАНИЗАТОР: ФДМ – Пловдив,  Патриция ООД

ЛИНК: events.patricia.bg

КОНТАКТИ: 02/9319921; 0887 408331 – Забел Гарабет Бедикян-Георгиева
email: zabel@patricia.bg.

Повече информация след 10.02.2013 г.