Резюме: Мукогингивална естетична хирургия, д-р Георг Гасман

Лекцията започва с въведение в биологичните и техническите принципи на минимално инвазивен пластичен реконструктивен мекотъканен мениджмънт около естествени зъби и имплантати. Презентацията ще се фокусира върху индикациите и ограниченията в употребата на колагновите матрици (Geistlich Mucograft® и Mucoseal®) като тъканни заместители за оптимизиране на тъканните характеристики.

Свободните гингивални и съединителнотъканни присадки се използват отдавна в пародонтологичната хирургия и са методи, с които се постига увеличаване на кератинизираната тъкан, като освен това се постига и кореново покритие. Въпреки това те значително понижават комфорта на пациента, тъй като се налага да се отпрепарира тъкан от небцето.  Поради тази причина е препоръчително да се осигури тъканен замеситител, подобен на колагенова матрица.

В курса ще бъдат демонстрирани множество случаи, които систематизират индикациите и различните оперативни техники, в които може да се използат ксенографтове. Представените техники се основават на научната литература и биологичната база на оздравителния процес на меките тъкани.