КНИГА: Aesthetic and Function

книга Естетика и функция на Клаудио НаниниЕстетика и функция: Методологии за дентални клиники и зъботехнически лаборатории от Клаудио Нанини

Книга на Teamwork media Srl, Italy, септември 2015, твърди корици, 336 стр., 827 снимки
многоезична – италиански, английски, немски, испански, руски

Цена: 350 лв.

Целта на автора е да покаже, че естетиката и функцията са синергично свръзани и неотделими. Следователно естетиката е фундаментална част от подхода към пациента, жизненоважна отправна точка и най-важният момент при всяко протетично възстановяване.

Една от главите в книгата е посветена на факторите, които в оптималния си вариант трябва да бъдат практически съчетани в естетиката и да се вземат предвид при съставянето на подходящ план за лечение при всеки отделен пациент.

Книгата е своеобразен пътеводител с последователност от технически стъпки за получаване на отлични, предвидими резултати. Използването на подходящи инструменти като лицеви дъги за пренос и артикулатори (както и свързаните с тях аксесоари) е основополагаща част от постигането на тези цели, като в същото време е жизненонеобходимо да се прилага работен протокол, спомагащ това оборудване да се използва правилно.

През годините винаги е имало голямо объркване по отношение на гнатологията. Това е наука, която отчита всички аспекти на анатомията, хистологията, физиологията и патологията на денталната система.

В книгата се включват съществуващите функционални взаимоотношения между всички дъвкателни повърхности, системата, подкрепяща зъбите, темпоромандибуларната артикулация и невромускулната система. На практика това означава всичко, което клиницистът прави, поправя и възстановява в устната кухина, и всичко, което зъботехниците изработват. Така че всеки, който не взима предвид тези аспекти или смята, че гнатологията е остаряла, не разбира значението на тази дума.

Дори и днес се счита, че тази изключително важна област от денталната медицина е недостъпна, и че техниките и оборудването за нея са много трудни за приложение, което често отказва зъботехниците и зъболекарите да се захващат с тази тема.

Настоящата книга показва, че всичко това може и трябва да се вземе предвид и да бъде прилагано в практиката.

Книгата може да разгледте и закупите в офиса на Инфодент или онлайн от ДЕНТАЛБУКС.БГ