Aldo Zilio

Алдо ДзилиоАлдо Зилио

Роден във Виченца (Италия) през 1960 г. В момента работи в Креацо (Виченца, Италия). Дипломира се като зъботехник в Местрино (Падуа, Италия). От 1984 г. ръководи собствена лаборатория. Присъства на много лекции на престижни международни лектори, член е на обучителното звено към Националната Асоциация на Собствениците на Лаборатории по Протетична Стоматология (ANTLO) и преподава в нейните курсове. Член е на редакционната колегия на списанията „Дентал Диалог“ (Dental Dialogue) и „Новата зъботехническа лаборатория“ (The New Dental Technician’s Laboratory), автор е на много международни публикации и практически курсове в Италия и чужбина.

Изнесъл е над 50 лекции в Италия и над 40 в страни като Австрия, Швейцария, Франция, Испания, Португалия, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Израел, Корея, Мексико и САЩ. Технически съветник е на редица дентални компании, а в момента работи главно с Wieland-Dental. Автор е на книгата „Цирконий: силата на светлината“ – ZIRCONIA. THE POWER OF LIGNT