„Анатомия” на ендодонтското лечение: 7 март 2015

ТЕМА: „Анатомия” на ендодонтското лечение. Проблемно-ориентиран анализ на стъпките за успешна ендодонтска терапия

Теоретико-практически курс

ДАТА: 7.03.2015 г.

ЛЕКТОРИ:  Доц. Георги Томов

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:  София, хотел „Феста София“, бул. България 83

ОРГАНИЗАТОР: W&H България

ЛИНК:  към програмата

КОНТАКТИ: 0884/76 08 76; 02/854 95 65; e-mail: office.bg@wh.com

ВАЖНО! Необходимо е всички участници да носят екстрахирани зъби с предварително създаден ендодонтски достъп.