Авангардна машинна обработка на коренови канали: 5.12.2015

ТЕМА: Авангардна машинна обработка на коренови канали – бързи и лесни протоколи за разширение. Модулни фибросистеми за възстановяване на ендодонтски лекувани зъби

ПРАКТИЧЕСКИ КУРС

ДАТА: 05.12.2015 г.

ЛЕКТОРИ:  Проф. Д-р Радосвета Василева

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София, парк-хотел „Витоша“, малка зала от 12 – 16. 00 часа

КОНТАКТИ: тел. 0888925569; 0888618189; e-mail: etienet@abv.bg

Практическа част

В практическата част участниците в курса ще инструментират кореновите канали с  NiTi пили, осъществяващи ротационно и реципрочно движение и ще направят възстановяване с фиброщифтове и специални модулни материали.

Теоретична част
В теоретичната част ще бъдат разгледани въпросите за:

  • Практични и анатомични аспекти при осигуряване на ендодонтския достъп;
  • Новаторски машинен инструментариум, комбиниращ ротационно и реципрочно движение – ротационно, когато желаем и реципрочно, когато е необходимо; техники, апаратура;
  • Акуратност при локализиране на апикалното стеснение и неговата специфична обработка. Протоколи на безопасна иригация. Интраканална медикация между посещенията;
  • Проблеми и техники на възстановяването на зъби след ендодонтско лечение
    Участниците в курса ще работят върху пластмасови блокчета със симулирани коренови канали  и специални прозрачни моделни зъби с коренови канали.

Група до 10-12 участници. Курсът се провежда при минимум 6 души.

Такса участие: 250 лв.

Краен срок за записване: 27.11.2015 г .

Начин на плащане: в брой на място или по банков път (капаро от 50 лв. като гаранция за участие): Банка: Българска пощенска банка IBAN: BG59BPBI79401057697501 BIC: BPBIBGSF

Участниците ще получат сертификат за участието си и мостри от полирна паста, гумички и фибро-щифтове.