Безметални реставрации с ЕХ-3 на Noritake: 27-28 септември 2014

ТЕМА: Безметални реставрации с ЕХ-з на Noritake

Курс за зъботехници

ДАТА: 27-28/09/2014 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София

ЛЕКТОР: Красимир Дочев

ЗА КОНТАКТИ: тел: 0897 961 399; 0897 962 085, 02/931 51 37 – Красимир Дочев

ПО ВРЕМЕ НА КУРСА ЩЕ ПРАВИТЕ:

  • Подготовка на модел с огнеупорни пънчета;
  • Неутрализиране на силно оцветени пънчета;
  • Изпичане и вътрешни оцветители