BioRoot™ RCS Възможна ли е промяна на парадигмата за обтуриране на коренови канали?

BioRoot_baneri-1Въведение

Въвеждането на хидравлични материали от калциев силикат за използването им като сийлъри (материали за херметично запечатване) за коренови канали бе последната разработка на базата на формулата на оригиналния минерален триоксиден агрегат (MTA). В първия доклад се съобщава за използването на MTA като сийлър за коренови канали заедно с гутаперка.

Употребата на MTA като сийлър е довела до образуването на минерализирани тъкани. Това е първото проучване, което разглежда процеса на биоминерализация и тъканните реакции към MTA и неговата способност за освобождаване на калций. Използването
на MTA като сийлър е дало като резултат по-голямо просмукване – апикално, отколкото обтурирането с гутаперка.

Механизмът на действие на MTA и неговите механизми на хидратация са докладвани по-късно и това е довело до разработването на търговски марки сийлъри за коренови канали. Първите на пазара са разработени през 2008 г. от Egeo и Angelus.7 В същото време е публикувана статия за сийлъра ProRoot Endo, разработен от Dentsply8, но този сийлър наскоро се появи на пазара.

Гамата от наличните досега сийлъри е показана в Таблица 1. Сред тези сийлъри е BioRoot™ RCS, разработен от Septodont. Тази статия обсъжда състава и свойствата на този сийлър.

ПРОЧЕТЕТЕ ЦЯЛАТА СТАТИЯ ТУК, за да научите повече за BioRoot™ RCS и неговите:

Състав

Характеристики

  • Време на втвърдяване
  • Разтворимост
  • Течливост и дебелина на слоя
  • Рентгеноконтрастност
  • Освобождаване на калциеви йони
  • Биоминерализация
  • Биосъвместимост

Обтуриране с BioRoot™ RCS

Заключение

Автор: Josette Camilleri, Факултет по дентална медицина, Институт за клинични науки, Колеж за медицински и дентални наукикъм Университет в Бирмингам, Великобритания