Bogdan Bulic

Bogdan BulicБогдан Булич работи в зъботехническа лаборатория Bulić. След завършване на обучение за Exocad, получава титлата „Certificate trainer of Exocad“.
През 2023 г. от компанията GC получава званието демонстратор и KOL. Неговите интереси са в областта на дигиталните технологии, съвременните материали, процедури и протоколи и прилагането им в ежедневната практика.
Той е съсобственик на „дентална лаборатория Bulić“, която е сертифициран център за обучение за Exocad, Medit, MIS.

КЪМ СИМПОЗИУМА 17-18.11.2023 г.