Булмедика/ Булдентал: 13-15 май 2015

ТЕМА: Булмедика/ Булдентал

ДАТА: 13-15.05.2015 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: София, Интер Експо Център

ЩАНД: зала 2, В2

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА: Изтеглете Съпътстваща програма на Булмедика-Булдентал 2015 г. , богата на лекции в областта на денталната медицина.